Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä Vinkkipalkkio Oy
PL 5, 15101 Lahti www.vinkkipalkkio.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö Mika Räsänen/Vinkkipalkkio Oy
PL 5, 15101 Lahti info@vinkkipalkkio.fi

040-5511251

3. Rekisterin nimi
Vinkkipalkkio Oy:n ilmoittajarekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Vinkkipalkkio Oy:n ilmoittajarekisteriin tallennettuja tietoja käytetään palvelun toiminnan ylläpitämiseen.

5. Rekisterin pakollinen tietosisältö – Nimi
– Osoite
– Sähköpostiosoite

Käyttäjä voi halutessaan muuttaa salasanansa ja sähköpostiosoitteensa.

6. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

7. Rekisterin suojauksen peritaatteet
Vinkkipalkkio.fi ilmoittajarekisterin tiedot on tallennettu sähköisesti, tiedostot on suojattu suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään kirjautuminen vaatii käyttäjänimen ja salasanan järjestelmään. Palvelimet on lukitussa ja suojatussa tilassa. Tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain yrityksen ennalta nimeämät henkilöt.

8. Tarkastusoikeus
Reskisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty rekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkistuspyyntö on esitettävä sähköpostitse rekisterin ylläpitäjälle.
Tarkastuksen voi tehdä kerran kalenterivuodessa maksutta.

9. Rekisteritietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjä muuttaa tarvittaessa pyynnöstä tai oma-aloitteisesti virheellisiä, tarpeettomia tai vanhentuneita henkilötietoja.