1. Ylläpitäjällä on oikeus muuttaa näitä ehtoja ennalta ilmoittamatta
 2. Ylläpito voi jättää julkaisematta ilmoituksen halutessaan ilman eri perusteluita
 3. Sivusto on ainoastaan alusta ilmoituksille, ilmoituksen jättäjä vastaa laatimansa/jättämänsä ilmoituksen sisällöstä sekä siitä suoraan tai epäsuorasti aiheutuneista seurauksista.
 4. Ilmoituksessa on ehdottomasti kielletty kaikki rikokseen tai muuhun toimintaan kehoittaminen tai yllyttäminen. Ilmoituksen jättäjän velvollisuus on ottaa ennalta selvää, että voiko sisältö olla em. mainitun kaltainen, kaikki kiertoilmaukset on kielletty.
 5. Perättömän tai loukkkaavan tai salassapidettävän tiedon levittäminen on ehdottomasti kielletty
 6. Tiedot tai kuvat jotka kohdistuvat alaikäisiin niin, että tekijät on tunnistettavissa ovat kielletty kokonaan.
 7. Kohtien 3, 4 ja 5 tai muun rikolliseen toimintaan kehoittavan materiaalin jättäjän henkilötiedot luovutetaan tarvittaessa viranomaisille.
 8. Ilmoituksen korjaamisesta huomautetaan kerran, ja jos ilmoitus ei ole ehtojen mukainen, niin ilmoitus poistetaan lopullisesti eikä maksua palauteta.
 9. Ilmoituksen on oltava selkeä ja siinä on oltava riittävät totuudenmukaiset tiedot asiasta, jonka halutaan selviävän. Mahdollisista virheellisistä tiedoista johtuvista seurauksista vastaa aina ilmoituksen jättäjä. Yhdessä ilmoituksessa voi olla yksi asia tai asiakokonaisuus.
 10. Ilmoituksessa voidaan käyttää kuvaa , mutta materiaali ei saa olla yksityisyyttä tai hyviä tapoja loukkaavaa, näiden sisällön lainmukaisuudesta vastaa ilmoituksen jättäjä.
 11. Nimien ja osoitteiden julkaisu on kielletty, jotka mainitaan esimerkiksi epäiillyn henkilön yhteydessä. Mahdollinen tapauksen tekopaikan osoite voidaan mainita, esim: ”Polkupyörä kadonnut osoitteesta  fillaripolku 5, Kitkala”
 12. Vihjeistä voidaan luvata palkkio ja ilmoituksen jättäjä sitoutuu maksamaan lupaamansa palkkion asettamiensa ehtojen puitteissa, mikäli saa vihjeen, joka johtaa asian ratkeamiseen. Palkkiota ei saa luvata epäasiallisiin tai rikoksen merkit täyttävään toimintaan ryhtymisestä
 13. Sivuston ylläpitäjä ei vastaa luvatuista palkkioista tai niiden maksamisesta.
 14. Ilmoituksen jättäjän tietoja voidaan käyttää markkinointiin. Illmoituksen jättäjä hyväksyy tämän jättämällä ilmoituksen.