1. Ilmoitus on voimassa 60 vrk jättöpäivästä
  2. Asiasta tietävä voi lähettää viestin ilmoituksen jättäjälle, jonka jälkeen henkilöt voivat jatkaa asiaa keskenään parhaaksi katsomallaan tavalla
  3. ilmoitukseen voi lisätä kuvan
  4. ilmoituksen hinta on 5 euroa / kpl